RRJETI DITË E NATË ËSHTË ZGJEDHJA MË E MIRË,
PËR TË NDËRTUAR KARRIERËN TËNDE.

Eja, bëhu pjesë e familjes tonë të madhe!

BESIMI

  Kushdo që punon me ne mund të jetë i/e sigurtë që ka bërë zgjedhjen e duhur. Marrëdhëniet tona të punës bazohen mbi integritet, profesionalizëm dhe vendime të përgjegjshme.

LIDERSHIPI

  Ne besojmë tek risitë dhe i përgjigjemi në mënyrë proaktive ndryshimeve që ndodhin në mjedisin tonë. Vendosim standarde, duke ruajtur një zhvillim të qëndrueshëm dhe duke respektuar etikën e biznesit.

PËRGJEGJËSIA

  Mbajmë përgjegjësi, përmes marrëdhënieve me investitorët, si dhe përmes përmbushjes së detyrave të një punëdhënësi të besueshëm, për të gjitha fushat e biznesit tonë, duke filluar nga shëndeti i pacientëve, e deri tek mjedisi dhe çështjet sociale.

PSE TË PUNOSH NË DITË E NATË

Përfitime

Paga konkurruese:

Ne besojmë që më të mirët duhen tërhequr dhe mbajtur fort, prandaj jemi krenarë të ofrojmë paga të njëjta, ose që tejkalojnë tregun.

Sistem bonusi:

Vlerësojmë përkushtimin, ndaj punonjësit mund të fitojnë bonusin e tyre bazuar në rezultatet individuale të detyrave që kryejnë.

Mundësi zhvillimi
dhe rritje në karrierë:

Çdo punonjës ka ndikimin e vet në zhvillimin e kompanisë. Ata mund të promovohen brenda departamentit të tyre ose në një drejtim tjetër.

Të punuarit me standarde dhe proçedura:

Puna me standard është si hapat që hedhim në një shkallë. Fillon nga fundi, përmirëson procesin dhe kalon një shkallë.

Vendndodhja:

Ditë e Natë ndodhet kudo dhe ofron shërbime dhe produkte, për gjithë familjen! Ne ndodhemi kudo dhe kjo ju mundëson të zgjidhni vendin, në të cilin punoni.

MUNDËSI PËR TË KRYER PRAKTIKËN PROFESIONALE & INTERNSHIPS

Për të gjithë studentët e vitit të V, Ditë e Natë ofron mundësinë për të kryer praktikën profesionale pranë farmacive të saj.

Për të gjithë studentët e vitit të III & IV, Ditë e Natë ofron mundësinë për të kryer një program 3 mujor internship-i.

POZICIONE VAKANTE

Farmacist/e

Përshkrimi

Kërkohen Farmacistë të kualifikuar për t'i shërbyer pacientëve në marrjen e anamnezës dhe në trajtimin e simptomave, si dhe në orientimin e pacientëve për të gjetur zgjidhjen më të mirë të mundshme (të orientojnë pacientin tek mjeku përkatës, kur rasti është përtej tagrit të tyre). Farmacistët duhet të interpretojnë dhe rishikojnë recetën e mjekut, në rast të gabimeve të dozimit apo të papajtueshmërive terapeutike, si dhe të kenë aftësi të mira në shërbimin ndaj pacientit/klientit.

Detyrat

• Interpretimi dhe ekzekutimi i recetave të mjekut;

• Monitorimi i terapive të pacientëve, këshillimi, si dhe informimi i pacientëve mbi efektet e mundshme anësore;

• Udhëzimi i pacientëve për mënyrën e përdorimit të barnave ose produkteve të tjerë farmaceutike;

• Kryerja e shërbimeve mjekësore si, matja e tensionit, matja e temperaturës dhe kontrolli i nivelit të sheqerit në gjak;

• Mbajtja e një ambienti pune të sigurt dhe të pastër;

• Përmbushja e kërkesave operacionale për farmacinë, që do të thotë, kontrolli i furnizimeve, pagesat, si dhe kontrolli i vazhdueshëm dhe heqja nga inventari i barnave të skaduara/dëmtuara;

• Zbatimi i legjislacionit farmaceutik dhe i procedurave që drejtojnë praktikën farmaceutike;

• Kryerja e detyrave të tjera administrative, sipas kërkesës.

Kualifikimet

• Diplomë në Farmaci dhe anëtarësi në Urdhrin e Farmacistëve të Shqipërisë;

• Eksperiencë si Farmacist;

• Licensë për ushtrimin e profesionit të Farmacistit ose Drejtuesit Teknik;

• Njohuri të mira për kuptimin/interpretimin dhe dhënien e saktë të dozave të kërkuara, për lëndët aktive dhe për emrat tregtarë farmaceutikë;

• Njohuri kompjuterike;

• Aftësi të shkëlqyera organizative;

• Aftësi të shkëlqyera komunikuese verbale dhe me shkrim.