RRJETI DITË E NATË ËSHTË ZGJEDHJA MË E MIRË,
PËR TË NDËRTUAR KARRIERËN TËNDE.

Eja, bëhu pjesë e familjes tonë të madhe!

BESIMI

  Kushdo që punon me ne mund të jetë i/e sigurtë që ka bërë zgjedhjen e duhur. Marrëdhëniet tona të punës bazohen mbi integritet, profesionalizëm dhe vendime të përgjegjshme.

LIDERSHIPI

  Ne besojmë tek risitë dhe i përgjigjemi në mënyrë proaktive ndryshimeve që ndodhin në mjedisin tonë. Vendosim standarde, duke ruajtur një zhvillim të qëndrueshëm dhe duke respektuar etikën e biznesit.

PËRGJEGJËSIA

  Mbajmë përgjegjësi, përmes marrëdhënieve me investitorët, si dhe përmes përmbushjes së detyrave të një punëdhënësi të besueshëm, për të gjitha fushat e biznesit tonë, duke filluar nga shëndeti i pacientëve, e deri tek mjedisi dhe çështjet sociale.

PSE TË PUNOSH NË DITË E NATË

Përfitime

Paga konkurruese:

Ne besojmë që më të mirët duhen tërhequr dhe mbajtur fort, prandaj jemi krenarë të ofrojmë paga të njëjta, ose që tejkalojnë tregun.

Sistem bonusi:

Vlerësojmë përkushtimin, ndaj punonjësit mund të fitojnë bonusin e tyre bazuar në rezultatet individuale të detyrave që kryejnë.

Mundësi zhvillimi
dhe rritje në karrierë:

Çdo punonjës ka ndikimin e vet në zhvillimin e kompanisë. Ata mund të promovohen brenda departamentit të tyre ose në një drejtim tjetër.

Të punuarit me standarde dhe proçedura:

Puna me standard është si hapat që hedhim në një shkallë. Fillon nga fundi, përmirëson procesin dhe kalon një shkallë.

Vendndodhja:

Ditë e Natë ndodhet kudo dhe ofron shërbime dhe produkte, për gjithë familjen! Ne ndodhemi kudo dhe kjo ju mundëson të zgjidhni vendin, në të cilin punoni.

Ditë e Natë, a prominent part of Delta Holding, is seeking a General Manager to oversee the day-to-day operations and strategic direction of our pharmaceutical chain. Reporting to the General Administrator of Delta Holding, the General Manager will play a pivotal role in driving growth, ensuring regulatory compliance, and maintaining the highest standards of patient care.

         Key Responsibilities:

        Strategic Planning: 

 • Develop and implement long-term strategic plans for the pharmacy chain.
 • Identify growth opportunities, explore new markets, and adapt to changes in the healthcare landscape.
 • Expansion:
 • Lead the identification of strategic locations for new pharmacies.
 • Evaluate proposals for acquisitions and lead preliminary negotiations.
 • Commercial Management:
 • Monitor and analyze sales performance of the pharmacies and the network.
 • Propose pricing and offering policies, set sales targets, and follow up on their achievement.
 • Develop sales programs with clear success metrics and reward schemes.
 • Collaborate with the Marketing Department to drive market positioning strategies.
 • Operational Management:
 • Oversee day-to-day operations, including staffing, workflow, medication dispensing, packaging, and labeling standards.
 • Regulatory Compliance:
 • Ensure compliance with all relevant regulations and maintain proper documentation and record-keeping.
 • Quality Assurance:
 • Implement quality assurance programs, conduct regular audits, and review processes for improvement.
 • Staff Management:
 • Oversee hiring, training, and performance evaluations of pharmacy staff.
 • Maintain proper staffing levels and create a positive work environment that encourages professional growth.
 • Customer Service:
 • Establish strong relationships with customers, address their needs and concerns, and ensure timely and accurate delivery of medications.
 • Financial Management:
 • Oversee the financial aspects of the pharmacy chain, including budgeting, expense control, pricing strategies, and revenue generation.
 • Technology and Automation:
 • Stay abreast of technological advancements and assess their potential impact on efficiency.
 • Collaboration:
 • Foster collaborative relationships with healthcare providers and other stakeholders to ensure seamless pharmaceutical services.
 • Build and maintain excellent working relationships with internal stakeholders and external partners.
 • Key Qualifications:
 • Proficiency in English.
 • Advanced degree in Pharmaceutical Sciences and/or Business Administration or other related fields.
 • Proven experience as a General Manager, Commercial Director, or Sales/Operations Manager in a reputable retail chain.
 • Strong B2C sales experience.
 • Excellent team leadership skills, with the ability to motivate and bring out the best in each team member.
 • Strong orientation towards business management systems, information technology, and procedural efficiency.
 • Mature personality with strong team-working and influencing skills.
 • Ability to visualize and achieve long-term and short-term objectives.
 • Strong analytical skills focused on problem identification and solution generation.
 • Entrepreneurial spirit, business sense, and self-motivation.
 • Ability to balance multiple, changing priorities in a dynamic environment.
 • Positive personality, assertive with excellent interpersonal skills and a hands-on approach.
 • Excellent communication, presentation, organization, and negotiation skills.

Join Ditë e Natë and make a difference in the healthcare landscape of Albania by driving innovation, growth, and excellence in pharmaceutical care. Apply now to be part of our dynamic and dedicated team by sending your Curriculum Vitae, within July 8th, 2024.

POZICIONE VAKANTE

Farmacist/e

Përshkrimi

Kërkohen Farmacistë të kualifikuar për t'i shërbyer pacientëve në marrjen e anamnezës dhe në trajtimin e simptomave, si dhe në orientimin e pacientëve për të gjetur zgjidhjen më të mirë të mundshme (të orientojnë pacientin tek mjeku përkatës, kur rasti është përtej tagrit të tyre). Farmacistët duhet të interpretojnë dhe rishikojnë recetën e mjekut, në rast të gabimeve të dozimit apo të papajtueshmërive terapeutike, si dhe të kenë aftësi të mira në shërbimin ndaj pacientit/klientit.

Detyrat

Interpretimi dhe ekzekutimi i recetave të mjekut;

• Monitorimi i terapive të pacientëve, këshillimi, si dhe informimi i pacientëve mbi efektet e mundshme anësore;

• Udhëzimi i pacientëve për mënyrën e përdorimit të barnave ose produkteve të tjerë farmaceutike;

• Kryerja e shërbimeve mjekësore si, matja e tensionit, matja e temperaturës dhe kontrolli i nivelit të sheqerit në gjak;

• Mbajtja e një ambienti pune të sigurt dhe të pastër;

• Përmbushja e kërkesave operacionale për farmacinë, që do të thotë, kontrolli i furnizimeve, pagesat, si dhe kontrolli i vazhdueshëm dhe heqja nga inventari i barnave të skaduara/dëmtuara;

• Zbatimi i legjislacionit farmaceutik dhe i procedurave që drejtojnë praktikën farmaceutike;

• Kryerja e detyrave të tjera administrative, sipas kërkesës.

Kualifikimet

• Diplomë në Farmaci dhe anëtarësi në Urdhrin e Farmacistëve të Shqipërisë;

• Eksperiencë si Farmacist;

• Licensë për ushtrimin e profesionit të Farmacistit ose Drejtuesit Teknik;

• Njohuri të mira për kuptimin/interpretimin dhe dhënien e saktë të dozave të kërkuara, për lëndët aktive dhe për emrat tregtarë farmaceutikë;

• Njohuri kompjuterike;

• Aftësi të shkëlqyera organizative;

• Aftësi të shkëlqyera komunikuese verbale dhe me shkrim.

MUNDËSI PËR TË KRYER PRAKTIKËN PROFESIONALE & INTERNSHIPS

Për të gjithë studentët e vitit të V, Ditë e Natë ofron mundësinë për të kryer praktikën profesionale pranë farmacive të saj.

Për të gjithë studentët e vitit të III & IV, Ditë e Natë ofron mundësinë për të kryer një program 3 mujor internship-i.